Finačním darem jsme podpořili sociální projekty střediska SOS pro vzájemnou pomoc občanů, z. s.

sos