Pult centrální ochrany

Pult centrální ochrany (PCO) je středisko poplachového přijímacího centra, kde je zajištěna 24 hodinová služba pro monitorování přenosových systémů EZS (elektronické zabezpečovací systémy), EPS (elektronické požární systémy), CCTV (closed circuit television – uzavřené televizní okruhy).

V případě poplachu či tísňového volání je okamžitě vyrozuměna operativní výjezdová skupina, která po příjezdu na místo zjistí stav narušení objektu. Dle závažnosti narušení objektu vyhodnotí postup, informuje zákazníka, případně policii, hasiče a další instituce .

Všichni zaměstnanci zásahové jednotky mají požadovaný výcvik z oblasti sebeobrany, požární ochrany a první pomoci. Jsou cvičeni pro okamžitou reakci a zásah v krizových situacích.

Bez cookies už dnes těžko provozovat plnohodnotný web. Setrváním zde tudíž vyjadřujete souhlas s jejich používáním. Více informací. | Zavřít.