Uzavřeli jsme úspěšný účetní rok 2017 s obratem více jak 115 mil. Kč .